ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη.

Ο ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη ως Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) δραστηριοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2012.

Αποτελεί τη μετεξέλιξη προϋπάρχοντος Δικτύου Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, που ιδρύθηκε το 1995. Σήμερα, ο ΕΟΕΣ απαρτίζεται από 42 συνολικά μέλη, εκ των οποίων τα 32 είναι δήμοι κυρίως από την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, η Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, και τα υπόλοιπα αυτοδιοικητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς.

Ο ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ στοχεύει στη διαπεριφερειακή, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία για τη δημιουργία αειφόρου ανάπτυξης στις περιοχές που καλύπτει το δίκτυο μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Ο ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ διαθέτει εμπειρία 25 ετών στη διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και διατηρεί ένα ιστορικό συνεργασιών με περισσότερους από 800 φορείς, όπως Δήμοι, Περιφέρειες και Πανεπιστήμια τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.