BBB app - Η πόλη μου, η εφαρμογή μου

sights

Όλες οι πληροφορίες της πόλης και οι συναλλαγές στο τηλέφωνό μου.

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης με βάση τους 3 παράγοντες της αειφορίας δηλαδή του ΑΝΘΡΩΠΟΥ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ υλοποιεί πρωτοβουλίες για ένα καθαρό, πράσινο και ασφαλέστερο αστικό περιβάλλον.

Υιοθετεί εφαρμογές που υποστηρίζουν υπηρεσίες με επίκεντρο τον πολίτη βάσει διεθνών προτύπων, όπως και η Δημοτική Εφαρμογή (mobile app) της οποίας η φιλοσοφία σχεδιασμού της ακολουθεί δηλαδή το μοντέλο ευχρηστίας PACMAD (People At the Centre of Mobile Application Development).

Ο στόχος αυτής της Δημοτικής Εφαρμογής είναι σταδιακά να ενσωματώσει όλες τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές του Δήμου προσφέροντας μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης στους πολίτες και στις επιχειρήσεις της πόλης μας.

Όλες οι πληροφορίες και οι συναλλαγές της πόλης θα ενσωματώνονται σε οποιοδήποτε έξυπνο τηλέφωνο. Οι πολίτες Θα έχουν άμεση ενημέρωσηκαι θα μπορούν να αλληλεπιδρούν πλήρως με τις δημοτικές υπηρεσίες μας.

Στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε μια εποικοδομητική γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών της εφαρμογής και του Δήμου.

  social media youtube

LoRaWAN

sights

Το LoRaWAN είναι ένα καινοτόμο σύστημα δικτύων και σε συνδυασμό με μια πλατφόρμα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνει μία σειρά από εγκατεστημένους αισθητήρες, που μας επιτρέπει, μέσω των δεδομένων που λαμβάνονται από τους αισθητήρες. να έχουμε άμεση πληροφόρηση αλλά και αμφίδρομη επικοινωνία στα καθημερινά λειτουργικά συστήματα της πόλης.

Οι αισθητήρες θα εγκατασταθούν σε όλα τα δημοτικά οχήματα, κτίρια, σχολεία, πάρκα, κάδους απορριμμάτων και ανοιχτούς χώρους.

Αυτές οι συσκευές, θα μπορούν να μετρούν τις οριζόμενες παραμέτρους του χώρου εγκατάστασης και τοποθέτησής τους και θα στέλνουν τα δεδομένα στους κεντρικούς διακομιστές (servers).

Οι συσκευές θα εκτελούν ενέργειες, είτε με βάση προκαθορισμένες αποκρίσεις είτε από οδηγίες που λαμβάνονται εξ αποστάσεως από τους διαχειριστές των συστημάτων.

Το LoRaWAN, αποτελεί βασικό εργαλείο στις αποφάσεις χάραξης πολιτικής, στις γρήγορες παρεμβάσεις και στην εφαρμογή ορθών μέτρων στήριξης, καθώς παρέχει ακριβή δεδομένα εγκαίρως.

Πιο συγκεκριμένα, παραδείγματα αισθητήρων που συνδέονται και μεταφέρουν δεδομένα μέσω του LoRaWAN στο κέντρο διοίκησης της πόλης είναι:
    Μέτρηση, παρακολούθηση και διαχείριση της υγρασίας του εδάφους σε πάρκα
    Μετρητές μη ιονίζουσας ακτινοβολίας
    Δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και άρδευσης
    Μέτρηση πυκνότητας των ανθρώπων σε παραλίες και πλατείες
    Κυκλοφορία, στάθμευση, ηχορύπανση και άμεση αποκατάσταση καταστροφών
    Ελεγχος μπαρών Πολιτικής Προστασίας
    Παρακολούθηση ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες (κατ' οίκον)
    Μέτρηση καιρικών συνθηκών.
    Ποιότητα αέρα και μέτρηση καπνού
    Μετρητές ορίου ταχύτητας σε περιοχές υψηλής συγκέντρωσης, σχολεία, πάρκα κ.λπ.

  social media youtube

LoRaWAN - Έξυπνοι κάδοι

sights

Έξυπνοι κάδοι

Η πρώτη αρθρωτή εφαρμογή του συστήματος LoRa είναι οι έξυπνοι κάδοι διαχείρισης αποβλήτων.

Η εγκατάσταση «έξυπνων» κάδων διαχείρισης αποβλήτων με ψηφιακούς αισθητήρες και με τη βοήθεια της τηλεματικής διαχείρισης θα δημιουργήσει βέλτιστες διαδρομές αποκομιδής απορριμμάτων και μειώνει κατά 30% το κόστος συλλογής αποβλήτων.

Χρησιμοποιώντας ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, με έξυπνους κάδους και βελτιστοποίηση διαδρομών, τα απορριμματοφόρα του Δήμου θα σταματούν μόνο σε κάδους που είναι γεμάτοι πάνω από 60%, μειώνοντας έτσι σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους της πόλης, καθώς και το χρόνο και την κατανάλωση καυσίμου που απαιτείται για τη συλλογή των απορριμμάτων.

  social media youtube

Aνάπτυξη Ψηφιακού Περιβάλλοντος – Έξυπνη Διακυβέρνηση

sights


Αναπτύσσουμε ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις τοπικές επιχειρήσεις και προχωρούμε προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός πλήρως ψηφιακού Δήμου.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας να είναι πιο αποτελεσματικές καθώς και τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και ενέργειας στις καθημερινές λειτουργίες της διοίκησης.

Ο Δήμος μας παρέχει:
   Υπηρεσία έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών
   Ψηφιακό σύστημα πληρωμών φόρων
   Ψηφιοποίηση όλων των δημοτικών εγγράφων των τελευταίων ετών και μετακίνηση των αρχείων σε ψηφιακή αποθήκη, με βελτιωμένες μηχανές αναζήτησης.

  social media youtube

Φώτα LED

sights


Είμαστε επίσης πρωτοπόροι στην εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου δικτύου περίπου 10.000 δημοτικών μονάδων φωτισμού LED σε δρόμους, πάρκα και πλατείες που συνδέεται με την κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης τηλεματικής, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας έως και 60%, ενώ παράλληλα ο φωτισμός στους δρόμους και τις πλατείες είναι υψηλότερης ποιότητας και ταυτόχρονα υπάρχει εξοικονόμηση περισσοτέρων από 500.000 ευρώ ετησίως από τον προϋπολογισμό του δήμου.

Επιπλέον, το επίπεδο των εκπομπών CO2, όπως καταγράφηκε από το νέο σύστημα παρακολούθησης του οδικού φωτισμού, μειώθηκε δραματικά:
σε μια περίοδο 20 μηνών, οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 2.346.110 kg.
(το ισοδύναμο  214.000 μεγάλων δέντρων για την απορρόφηση αυτής της ποσότητας CO2 από την ατμόσφαιρα).

Στόχοι και οφέλη
    Πλήρες δίκτυο δημοτικού φωτισμού σχεδόν 10.000 φωτιστικών
    Αύξηση φωτεινότητας 70%
    Μείωση της φωτορύπανσης
    Χαμηλότερες δαπάνες στον τομέα της ενέργειας
    Χαμηλότερες εκπομπές

  social media youtube

Novoville

sights


Έχουμε συν-αναπτύξει και χρησιμοποιούμε την ψηφιακή εφαρμογή για κινητά "Novoville".

Το Novoville είναι μια δωρεάν εφαρμογή για τους χρήστες έξυπνων κινητών τηλεφώνων, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να αναφέρουν με απλό και γρήγορο τρόπο προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή, όπως λακκούβες, σπασμένες πινακίδες, δημόσιος φωτισμός, διαρροές νερού, κατεστραμμένα πεζοδρόμια, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, απόβλητα κλπ.

Από το 2016, όταν ξεκινήσαμε για πρώτη φορά την εφαρμογή, έχουμε επιλύσει περισσότερα από 50.000 αιτήματα πολιτών.

social media youtube